مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری، گفت: در ادامه ی اقدامات قضایی و اطلاعاتی هفته های گذشته در جنوب استان؛ شب گذشته با تلاش و پیگیری مأموران اداره کل اطلاعات ؛ یکی از متهمین تحت تعقیب به نام حافظ علیمرادی که 15 اسفند سال 94 در شهر جیرفت؛ اقدام به قتل مرحوم معین کاظمی نموده بود؛ دستگیر و تحویل دادستانی گردید.
خلیل همایی با بیان این که مقتول اهل رابر و دانشجو بوده و پس از یک مشاجره ی لفظی به وسیله ی چاقو هدف حمله ی نامبرده قرار گرفته و به صورت ناجوانمردانه ای به قتل رسیده بود، افزود: قاتل که دارای سلاح بوده و در جبالبارز و شهر جیرفت دست به اقدامات شرارت آمیز و تیراندازی های ایذایی می زد ؛ قصد خروج از استان کرمان و اختفاء در یکی دیگر از استان های کشور را داشت که با حکم قضایی؛ توسط سربازان گمنام امام زمان در رصد اطلاعاتی قرار گرفت و شب گذشته توسط اداره اطلاعات جیرفت در تور امنیتی به دام افتاد .
وی ادامه داد: برادر نامبرده به نام هادی علیمرادی نیز پیش تر اقدام به قتل شخصی به نام سیروس منصور بهمنی نموده و به استان سیستان و بلوچستان فرار نموده بود که مدتی قبل توسط مأموران فرماندهی انتظامی استان کرمان محل اختفای وی در زاهدان شناسایی و دستگیر شده بود.
سخنگوی کمیسیون اطلاع رسانی استان ضمن هشدار مجدد به عوامل ایجاد نا امنی؛ اظهار داشت :امیدواریم کسانی که مرتکب جرم گردیده اند؛ پیش از دستگیری؛ خود را به محاکم قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی معرفی نمایند و از رأفت اسلامی برخوردار شوند .در غیر این صورت نیز مطمئن باشند که نمی توانند برای همیشه از دسترس قانون و مجازات دور شوند و در هر نقطه ای پنهان گردند؛ به زودی دستگیر خواهند شد.
همایی خاطر نشان کرد: حذف خدارحم رئیسی و دستگیری مهدی کرمشاهی در دو هفته ی گذشته و دستگیری حافظ علیمرادی پیام قاطع نهادهای امنیتی به عواملی ست که بعضا دست شرارت؛ تیراندازی و تهدید زده و ضمن آسیب رساندن به اشخاص بیگناه؛ مانع توسعه ی اقتصادی جنوب می‌شوند و امیدواریم با ارتقای ضریب امنیت استان خصوصاً در جنوب و شرق؛ زمینه ی رفع محرومیت و افزایش سرمایه گذاری در ابعاد مختلف کشاورزی  صنعتی و معدنی؛ گردشگری و خدماتی بیش از پیش فراهم گردد.