به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان به نقل از ایرنا در این همایش یک روزه از مجموعه کتاب های مستند و مرجع انقلاب اسلامی در استان به روایت اسناد ساواک توسط وزیر اطلاعات، استاندار کرمان و جمعی از مسئولان کشوری و استانی رونمایی می شود.
این همایش با حضور جمعی از مسئولان، نخبگان و صاحبنظران و نیز خانواده های 23 شهید انقلاب اسلامی، 59 تن از آزادگان و جانبازان انقلاب، 140 نفر از مبارزان قبل از انقلاب و 30 نفر از روحانیونی که خدمات خاصی را در انقلاب انجام داده اند، در حال برگزاری است.
در این همایش ضمن رونمایی از تمبر یادبود مراسم، از خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و روحانیون مبارز نیز تجلیل می شود.
این مجموعه کتاب که حدود 15جلد است و از 20هزار برگ سند احصا، مطالعه و گزینش شده است از نقش بی بدیل مردم کرمان بخصوص بزرگان سیاسی و فرهنگی این دیار در پیروزی انقلاب اسلامی بر مبنای اسناد موجود و مانده از ساواک بوسیله حوزه پژوهشی اداره کل اطلاعات تدوین و گردآوری شده است.
امروز هفدهم تیرماه تعداد پنج جلد از این کتابها که هم اکنون انتشار یافته نیز با حضور شخصیت های کشوری رونمایی خواهد شد.
مطالب این کتاب که خود علاوه بر اینکه نشانگر سهم بزرگان دیار کریمان در سرعت بخشیدن به روند پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کنار سایر دیگر شخصیت های بزرگ دیگر نقاط میهن اسلامی دارد بیانگر این واقعیت است که برخلاف برخی دیدگاههای رایج امروزی، انقلاب اسلامی به سادگی به دست نیامده و نقش روحانیت در این نهضت فراگیر بارز، اساسی و انکار ناپذیر است.
این اثر نفیس و ارزشمند می تواند به عنوان یک اثر محتوایی قابل استفاده در شبکه های مجازی و اجتماعی ضمن آگاهی بخشی به نسل نوجوان و جوان امروزی که در بحبوحه مبارزات قبل و حتی حین پیروزی انقلاب اسلامی نبوده اند، در مقابله با پروژه تحریف انقلاب در این فضای مجازی قابلیت استفاده زیادی داشته باشد.