به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمان، در این مراسم واحدها و یگان های نمونه ارتش جمهوری اسلامی در استان کرمان از برابر کلام الله مجید و جایگاه، رژه خودرویی و موتوری خود را برگزار کردند و اقتدار ارتش جان برکف را به نمایش گذاشتند.
براساس این گزارش، استاندار کرمان همچنین از بیمارستان صحرایی و استراحتگاه ۱۲۰ تختخوابی شهید اشرف گنجویی قرارگاه جهادی مبارزه با ویروس منحوس کرونا جنوب شرق نزاجا، بازدید و از نزدیک در جریان کمک رسانی های ارتش قرار گرفت.